All in Planteportrett

Planteportrett: gummifiken

Denne fotogene og lunefulle saken er en av klassikerne i ficusfamilien. Får den et kutt blør den ut lateks, en hvit og klissete melkesaft som de lagde gummi av før i tiden. Og slik fikk den navnet gummifiken. Hvordan Gummi-Tarzan fikk sitt navn, får noen andre finne ut av.